Gröna tak

Intresset för att anlägga sedumtak har ökat starkt de senaste åren och är en effektiv metod för att förbättra stadsmiljön.

Vi monterar sedummattor på tak som är odlade i Småland av Veg Tech.
Sedummattan består av 7-12 st olika torktåliga sedumarter. De skiftar i olika färger från vitt-gult-lila beroende på väder, vind, läge eller årstid.

Den är grönast när klimatet är skiftande och rödaktig vid torka.
Ett sedumtak har minimal höjd och ett vattenmättat sedumtak väger ca 50kg/m².

Upptäck alla gröna fördelar och miljövinster med ett sedumtak!

Fördelar:

  • Minskar avrinningen med upptill 50%
  • Brandgodkänt enligt Broof(t2)
  • Skyddar tätskiktet mot UV-ljus
  • Svenskodlad med härdiga sedumarter lämpliga för vårt klimat

Skötsel:

  • Gödsla 1 gång/år med Veg Techs takgödsel eller NPK 11-5-18
  • Vattna igenom sedumtaket vid ihållande torr väderlek
  • Ta bort löv och ogräs vår och höst
  • Beträd inte sedumen i onödan och inte vid frost

Veg Tech