Papptak

Låglutande papptak är vi Experter på. Villatak, garagetak, industritak, större fastigheter m.m.

Takpapp går att få i utförande som vanlig takpapp som finns i flera olika färger.
Även i form av Listtäckning, Shingeltak, tätskiktsmembran samt tvålagstäckning.
Vi utför även nyisolering och tilläggsisolering så som stenull, foamglas, cellplast samt pirioslering.

VÅRA LEVERANTÖRER

Isola
Bauder
Rockwool
Foamglas